Členovia

Členovia

Zoznam členov predmetovej komisie:

Predseda PK:  Mgr. Kvetoslava Dávidová

Členovia:

Mgr. Kvetoslava Dávidová

PhDr. Nataša Mikolajová

Mgr. Mária Samešová

Mgr. Silvia Tomašová

Mgr. Otília Plencnerová

Mgr. Etela Buzinkaiová

Konverzácia: 

Ausra Getautiene

Dobrovoľníčka z Nemecka:

Luna Möller