Olympiáda z nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka 2023/2024

Dňa 22. a 24. 11.2023 súťažilo 22 odvážnych žiakov v olympiáde z nemeckého jazyka takmer vo všetkých kategóriách v prvej časti školského kola, ktoré sa konalo prezenčnou formou. V stredu 22.11. prebehla písomná časť a v piatok 24.11. ústna časť. Naši žiaci si tak preverili svoje jazykové schopnosti a zručnosti po všetkých stránkach. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

Kategória 1A:

1.miesto: Nina Szombathy, 2.OA (postup na okresné kolo)

2.miesto: Sebastián Kukura, 2.OA (postup na okresné kolo)

3.miesto: Simona Fedorová, 1.OA

Kategória 1B:

1.miesto: Ľubomír Michalko Patrik,, 4.OA (postup na okresné kolo)

2.miesto: Lukáš Kafka, 4.OA (postup na okresné kolo)

3.miesto: Tibor Migles, 4.OA

Kategória 1C (mladší germanofónny žiaci):

1.miesto: Paul Sopoliga, 4.OA (postup na krajské kolo)

Kategória 2A:

1.miesto: Michal Sanislo, 6.OA (postup na okresné kolo)

2.miesto: Natália Hadašová, 5.OA (postup na okresné kolo)

Kategória 2C (starší germanofónny žiaci):

1.miesto: Nina Antesová, 1.NB (postup na krajské kolo)

2.miesto: Alexandra Bačová, 5.NB

3.miesto: Alex Eiben, 4.NB

Víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme palce vo vyšších kolách!

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka v šk.roku 2022/2023

V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v okresnom kole, ktoré sa konalo 18.1.2023, dosiahli v každej kategórii úžasný úspech – postup na krajské kolo.  Našu školu reprezentovali žiaci v štyroch kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:

Kategória 1A:

Lujza Alexandra Grelová, II.OA, 2.miesto   – postup na krajské kolo

Lívia Vargová, II.OA, 3.miesto  

Kategória 1B:  

Natália Hadašová, IV.OA, 1.miesto   – postup na krajské kolo

Lukáš Kafka, III.OA, 7.miesto

Kategória 2A:  

Alex Albrecht, VI.OA, 2.miesto – postup na krajské kolo

Natália Domonkošová, II.NB, 4.miesto

Kategória 2B:  

Kristína Charlotte Mazancová, 3.A, 2.miesto

Všetkým srdečne blahoželáme! Lujze, Natálii, Alexovi, Kristíne a Alexandre zo IV.NB (kategória 2C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück!