Akcie

Deň otvorených dverí 2023/2024

23.novebra 2023 mali možnosť do brán našej školy vstúpiť potencionálny záujemcovia a prezrieť si ako je realizované vzdelávanie na rôznych formách štúdia – klasickom 4ročnom, 8ročnom štúdiu, nemeckom i anglickom bilingváli. V učebni nemeckého jazyka čakali záujemcov o 8ročnú formu štúdia, ako aj záujemcov o štúdium na nemeckom bilingváli naše pani učiteľky, ktoré ich oboznámili s formou vzdelávania, predmetmi v nemeckom jazyku, čakali ich prijímačkové testy, pracovné listy, interaktívne hry ako aj lákavá prezentácia exkurzií našich bilingvalsitov. Veríme, že sa všetkým u nás páčilo a už teraz sa tešíme na našich nových žiakov 🙂

Akcie v šk.roku 2023/2024

MesiacPripravovaná aktivita, akciaTermín
SeptemberEurópsky deň jazykov – medzinárodná kuchyňa Exkurzia do nemecky hovoriacich krajín: Rakúsko – Nemecko                                     Prihlásenie  a príprava žiakov na DSD II Prihlásenie žiakov na Schülerwettbewerb    26.09.2023 11.-16.09.2023   11.-16.9.2023
OktóberPríprava žiakov na DSD 2    Október 2023
NovemberNávšteva Goethe inštitútu a nemeckej knižnice v Košiciach Predkonferencia a kalibrácia DSD 2
Deň Otvorených Dverí (DOD)
DSD II: písomná časť  
  21.11.2023 23.11.2023 29.11.2023 22.11.2023
DecemberŠkolské kolo Olympiády z NEJ DSD II. – ústna skúška DSD I. – prihlásenie a príprava žiakovˇDecember 2023 9.12.2023
JanuárOkresné kolo Olympiády z NEJ Vyhodnotenie súťaže „Schülerwettbewerb“    Január 2024      
FebruárKrajské kolo Olympiády z NEJ  Február 2024
MarecMaturitné skúšky – úroveň C1 (písomná časť) Jugend debatiert – regionálne kolo- východné Slovensko  14.03.2024      9.3.2024  
AprílDSD I. –písomná skúška DSD I. – ústna skúška Jugend debatiert – Schulverbandfinale- východné Slovensko Prijímacie skúšky24.04.2024 koniec apríla
MájMaturitné skúšky – úroveň C1 (ústna časť) Deň Európy Prijímacie skúškymáj 2024
JúnVýmenný pobyt žiakov z  Augsburgu Jugend debattiert – Jugend debatiert – Landesfinale-  Slovensko  4.- 9.6.2024

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov (26.9.) sme na našej škole oslávili prezentáciou tradičných jedál slovenskej, nemeckej, rakúskej, anglickej, americkej i španielskej kuchyne, ktoré doma napiekli/navarili žiaci. Zároveň si pripravili aj rôzne kvízy a hry, z ktorých sme sa dozvedeli viac o kultúre a zaujímavostiach daných krajín. Krásny kultúrny zážitok nám ponúkli aj študentky španielčiny, ktoré nás učili základné kroky tanga. Zapojeným vyučujúcim a študentom veľmi pekne ďakujeme za obohacujúce dopoludnie, no a všetkým prajeme veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov, pretože je pre nás vždy aktuálny výrok jazykovedca F. Smitha: „Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere.“